Som en perfekt politisk förbrytelse

Af Peter Skeel Hjorth, journalist

Med en absolut bullergräns på 20 decibel innomhus skulle grannarna skyddas mot den lågfrekventa bullerplågan från vindmöllor. Det var beskedet från det officiella Danmark. Men den bullergränsen är ett rent bluffnummer. Den är allt annat än absolut visar det sig när man gör en närmare granskning av de danska reglerna.

Det förhåller sig snarare helt tvärtemot. Danska myndigheter erkänner att det lågfrekventa bullret kommer att överstiga 20 decibel i 33 % av husen om man placerar möllorna så nära grannarna som reglerna tillåter och därmed utnyttjar reglerna till den yttersta gränsen. Men detta gäller snarare 75%, eller tre fjärdedelar, av de danska hushållen. Att det förhåller sig på det viset är en kvalificerad gissning och i praktiken kan procenten vara högre bl.a. med tanke på att gränsen är 22 decibel när man kontrollmäter.

forside_foto2